Kyberšikana

Tento průzkum má za cíl ukázat jaké je povědomí o kyberšikaně a o jejích nástrahách.
Vítejte! Prosím Vás o pomoc při vyplňování dotazníku k mé bakalářské práci na téma Kyberšikana na školách. 

Průzkum obsahuje 6 otázek.