Dotazník na zjištění spokojenosti s produkty a službami WPB Capital

Dotazník je určen pro zprostředkovatele WPB Capital, spořitelní družstvo. Otázky jsou členěny do 4 kategorií, na konci každé je prostor pro Váš komentář. Vyplnění dotazníku je anonymní a trvá přibližně 10 minut.

Vážený obchodní partnere,

rádi bychom Vás poprosili o zhruba 10 minut Vašeho času k vyplnění dotazníku, který jsme pro Vás připravili. Naším cílem je získat od Vás zpětnou vazbu na naši společnost, služby a servis. Vaše odpovědi jsou pro nás nesmírně důležité. Jen tak můžeme lépe pochopit, jak nás vnímáte a co je potřeba z naší strany udělat, aby spokojenost ze vzájemné spolupráce byla oboustranně co nejvyšší. Mockrát Vám děkujeme za Váš čas.

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Žádné vaše identifikační údaje nebudou uloženy (pokud je ovšem sám/sama nenapíšete do některé otázky). Platí to i v případě, pokud jste obdržel/a adresnou e-mailovou pozvánku, nebo používáte přístupový kód. Tento kód není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi respondentů se zobrazí jen to, zda jste průzkum vyplnil/a, nebo nevyplnil/a. Neexistuje způsob, jak spárovat vaši emailovou adresu s odpověďmi v tomto průzkumu.