Dotazník k problematice čtenářské gramotnosti pro pedagogy na 2.stupni ZŠ

Tento dotazník je určen pro pedagogy 2.stupně ZŠ všech předmětů a je zaměřen na problematiku čtenářské gramotnosti.

Vážení pedagogové, prosím Vás o vyplnění dotazníku, jehož cílem je získat Vaše informace, názory a zkušenosti k otázce čtenářské gramotnosti. Vyplňování nezabere více jak 15 minut. Velice Vám děkuji za čas, který dotazníku věnujete.

Michaela Janovská

Studentka PdF Univerzity Hradec Králové

Průzkum obsahuje 13 otázek.

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Žádné vaše identifikační údaje nebudou uloženy (pokud je ovšem sám/sama nenapíšete do některé otázky). Platí to i v případě, pokud jste obdržel/a adresnou e-mailovou pozvánku, nebo používáte přístupový kód. Tento kód není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi respondentů se zobrazí jen to, zda jste průzkum vyplnil/a, nebo nevyplnil/a. Neexistuje způsob, jak spárovat vaši emailovou adresu s odpověďmi v tomto průzkumu.