Složky výkonu v softballu

Názory českých trenérů softballu na důležitost jednotlivých složek výkonu v softballu.

Cílem tohoto dotazníku je zmapovat názory trenérů softballu na důležitost zastoupení jednotlivých složek výkonu v dlouhodobé přípravě a při podávání soutěžního výkonu. Výsledky této studie budou použity pro účely Závěrečné práce v rámci studia trenérské licence „A“ při FTVS UK.

Kumulované výsledky průzkumu a z něj plynoucí závěry budou zveřejněny vhodnou formou, aby byly k dispozici celé softballové veřejnosti. Výsledky budou prezentovány jako souhrnné a pokud by bylo vhodné uvést modelový příklad, bude tento anonymizován (vč. místa, času, aktérů atd.)! Své odpovědi prosím neváhejte doplnit jakýmkoliv dodatečným komentářem.

Průzkum obsahuje 20 otázek.