Závislost dětí na internetu


 

Dotazník je zaměřen na INTERNETOVOU ZÁVISLOST, KYBERŠIKANU, UZAVŘENOST a slouží jako podklad pro analýzu praktické části diplomové práce s názvem: „Negativní projevy závislosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ na masmédiích – vývoj šikany směrem ke kyberšikaně“.

Toto je řízený průzkum. K účasti potřebujete platný přístupový kód.
Pokud vám byl přidělen přístupový kód, zadejte jej prosím do níže uvedeného pole a klikněte na pokračovat.