Vyhodnocení efektivity poskytování vládních stipendií studentům z rozvojových zemí

Dotazník k bakalářské práci na České zemědělské univerzite v Praze - Fakulty tropického zemědělsví - obor Trvale udržitelný rozvoj tropu a subtropů "Vyhodnocení efektivity poskytování vládních stipendií studentům z rozvojových zemí z pohledu absolventů trvale žijících v ČR". 

Vážená absolventko,vážený absolvente, 

rádi bychom Vás poprosili o chvíli Vašeho času k vyplnění tohoto krátkého 15 minutového anonymního dotazníku za účelem vyhodnocení efektivity poskytování vládních stipendií studentům z rozvojových zemí. 

Dotazník je určen všem absolventům vysokoškolských studijních programů v České republice nebo Československu, kteří pocházejí z rozvojových zemí a kteří alespoň po část studia pobírali stipendium. Údaje, které nám poskytnete, nebudeme zveřejňovat podle Vašich individuálních odpovědí, ale budou zpracovány souhrnně a budou sloužit k vyhodnocení efektivnosti celého programu. Vaše odpovědi tak mohou pomoci dalším studentům se do programu zapojit.

Ačkoli uvedení Vašeho jména ani kontaktu není povinné, budeme rádi, pokud nám je poskytnete. Umožní nám to Vám zaslat výsledky výzkumu. Vaše jméno ani konkrétní odpovědi nebudou figurovat v závěrečné zprávě. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na: vopenka.czu@gmail.com.

 

 

Děkujeme Vám za ochotu a čas věnovaný na vyplnění tohoto dotazníku.

Za výzkumný tým Fakulty tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze:

 

 Petr Vopěnka

Průzkum obsahuje 29 otázek.